ایستگاه تعمیرگاه شعر شعراء

بخش خصوصی

 

 

 

 

 

 

اینجانب تا بحال اشعار زیادی را تعمیر کرده ام ولی شاعر نیستم.

دامنه شعربین sheerbin.ir را ثبت نمودم فعلا مسیر آن را روی این صفحه قرار دادم در آینده وبسایت مستقلی خواهم ساخت.

 

 

شعربین شعر می بیند دقیق

بهتر از آئینه می بیند رفیق

************************

چون قافیه تنگ آید

ملا به کار آید.

۰۹۱۹۱۹۶۶۰۱۴