تربت آقا امام حسین علیه السلام

وَ إِنْ مِنْ شَیْ‏ءٍ إِلا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَکِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ

 

عارف رومى در معنى آن گفته:

گر ترا از غیب چشمى باز شد

با تو ذرات جهان همراز شد

 

نطق خاک و نطق آب و نطق گل

هست محسوس حواس اهل دل

 

جمله ی ذرات عالم در نهان

با تو می گویند روزان و شبان

 

ما سمیعیم و بصیر و باهشیم

با شما نامحرمان ما خامشیم

 

از جمادى سوى جان جان شوید

غلغل اجزاى عالم بشنوید.

 

فاش تسبیح جمادات آیدت

وسوسه تاویلها بزدایدت

 

داستانهایى از خاک تربت امام حسین ع

 

 

دیدگاهتان را بنویسید