بایگانی دسته: 3- دفتر شعر امام حسین علیه السلام

تربت آقا امام حسین علیه السلام

قال الله تعالى

وَ إِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

عارف رومى در معنى آن گفته:

گر ترا از غيب چشمى باز شد

با تو ذرات جهان همراز شد

نطق خاك و نطق آب و نطق گل

هست محسوس حواس اهل دل

جمله ی ذرات عالم در نهان

با تو می گويند روزان و شبان

ما سميعیم و بصير و باهشيم

با شما نامحرمان ما خامشيم

از جمادى سوى جان جان شويد

غلغل اجزاى عالم بشنويد.

فاش تسبيح جمادات آيدت

وسوسه تاويلها بزدايدت